Qendra e burimeve

UK Asylum Advice and information downloads

Shkarkoni burimet për shërbimet tona Asylum Advice UK (Këshillat për azil në MB) dhe Asylum Support Application UK (Aplikimi për ndihmë gjatë azilit në MB). Këtu mund të gjeni informacione praktike, broshura dhe posterë për shërbimet tona.

Për informacion shumëgjuhësh rreth procesit të azilit, ju lutemi klikoni këtu.

Download Adobe Reader