درباره ما

Asylum Help (راهنمای پناهندگی) کیست؟

Asylum Help (راهنمای پناهندگی)، بخشی از سازمان Migrant Help (راهنمای مهاجر) است که مشاوره و راهنمایی مستقلانه را به پناهجویان در سراسر بریتانیا ارائه می دهد. Migrant Help (راهنمای مهاجر) یک موسسه خیریه بریتانیاییاست که از سال 1963 به مهاجران در بریتانیا خدمات حمایتی ارائه می دهد. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره Migrant Help (راهنمای مهاجر) لطفاً اینجا را کلیک کنید.

asylum help team

Asylum Help (راهنمای پناهندگی) آگاه است که ممکن است پیمایش روند پناهندگی بسیار پیچیده و دشوار باشد. اگر اخیراً وارد بریتانیا شده اید یا مدتی است در اینجا حضور دارید، Asylum Help (راهنمای پناهندگی) برای کمک به شما جهت پیمودن این روند حمایت و راهنمایی ارائه می دهد.

Asylum Help (راهنمای پناهندگی) در سراسر بریتانیا فعالیت می کند و خود را وقف ارائه مشاوره محرمانه و منصفانه کرده است. ما اطلاعات و منابع مورد نیاز شما را ارائه می دهیم تا به شما در درک موقعیت خود و تصمیم گیری های آگاهانه کمک کنیم. با این حال نمی توانیم هیچگونه دفاعیه ای از شما به عمل آوریم، اما در صورت لزوم شما را به سازمان های حمایتی محلی ارجاع می دهیم.

Asylum Help (راهنمای پناهندگی) ویژه هر فردی است که درخواست پناهندگی داده است یا به اطلاعاتی در مورد محل درخواست پناهندگی در بریتانیا نیاز دارد.

لطفاً توجه داشته باشید که می توانیم به شما در رابطه با حق و حقوقتان مشاوره دهیم اما نمی توانیم مشاوره حقوقی ارائه دهیم یا به عنوان نماینده قانونی شما عمل کنیم. اگر نتوانیم به شما کمک کنیم، فهرستی از نمایندگان حقوقی مجرب را به شما ارائه می دهیم.