تماس با ما

Get in touch for further information

ویژه مشاوره

ارائه مشاوره رایگان به زبان شما از هر جایی در بریتانیا.

 • فارسی | Farsi 632 8000 0808
 • Shqip | Albanian 620 8000 0808
 • አማርኛ | Amharic 622 8000 0808
 • العربية | Arabic 625 8000 0808
 • বাংলা | Bengali 627 8000 0808
 • 中文普通话 | Chinese Mandarin 628 8000 0808
 • English (and any other language) 630 8000 0808
 • Français | French 634 8000 0808
 • پنجابی | Punjabi 636 8000 0808
 • پښتو | Pushto 638 8000 0808
 • Soomaali | Somali 640 8000 0808
 • தமிழ் | Tamil 642 8000 0808
 • ትግርኛ | Tigrinya 644 8000 0808
 • اردو | Urdu 646 8000 0808
 • Tiếng Việt | Vietnamese 648 8000 0808

Support Applications (درخواست های حمایتی)

 • فارسی | Farsi 633 8000 0808
 • Shqip | Albanian 621 8000 0808
 • አማርኛ | Amharic 623 8000 0808
 • العربية | Arabic 624 8000 0808
 • বাংলা | Bengali 626 8000 0808
 • 中文普通话 | Chinese Mandarin 629 8000 0808
 • English (and any other language) 631 8000 0808
 • Français | French 635 8000 0808
 • پنجابی | Punjabi 637 8000 0808
 • پښتو | Pushto 639 8000 0808
 • Soomaali | Somali 641 8000 0808
 • தமிழ் | Tamil 643 8000 0808
 • ትግርኛ | Tigrinya 645 8000 0808
 • اردو | Urdu 647 8000 0808
 • Tiếng Việt | Vietnamese 649 8000 0808

* Free from all BT landlines and payphones and the seven major mobile network providers; Orange, 3, O2, T-Mobile, Virgin, Vodaphone, EE. Some other networks may also offer free calls but you are advised to check with your provider before calling.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره Migrant Help (راهنمای مهاجر) اینجا کلیک کنید