خدمات ما

Asylum Advice UK (مشاوره پناهندگی بریتانیا)

Asylum Help (راهنمای پناهندگی) مشاوره محرمانه و منصفانه و نیز راهنمایی را به پناهجویان و افراد تحت تکفل آنها در سراسر بریتانیا به زبانی که بدانند ارائه می دهد.

سرویس Asylum Advice UK (مشاوره پناهندگی بریتانیا) اطلاعات و مشاوره ای را در رابطه با روند پناهندگی در بریتانیا ارائه می دهد. تیم های Asylum Advice UK (مشاوره پناهندگی بریتانیا) ما که در تمام بریتانیا وجود دارند آماده کمک به شما می باشند.

آنها می توانند در رابطه با موضوعات زیر مشاوره دهند:

 • روش درخواست پناهندگی
 • حمایت مالی
 • یافتن وکالت حقوقی
 • روند پناهندگی
 • دسترسی به خدمات درمانی
 • حمایت تأمین مسکن
 • دیگر مسائل پناهندگی
woman interviewing man

چگونه می توانیم کمک کنیم؟

 • اگر می خواهید اطلاعات بیشتری در رابطه با روند پناهندگی بریتانیا یا حقوق حمایتی کسب کنید به صفحات اطلاع رسانی چند زبانی Asylum Advice (مشاوره پناهندگی) ما در اینجا دسترسی یابید
 • ما مشاوره حضوری را به پناهجویان تازه وارد در محل سکونت اولیه ارائه می دهیم
 • ما مشاوره تلفنی را به زبان شما از هر جایی در بریتانیا از طریق Asylum Advice Helpline (مشاوره تلفنی پناهندگی) (مشاوره) ارائه می دهیم. شماره های تماس در زیر درج شده اند.
 • ما می توانیم به طور تلفنی یا حضوری شما را در رابطه با خدمات مفید موجود در منطقه خود راهنمایی کنیم. در صورت لزوم می توانیم خدماتی حمایتی (ویژه مشتریان آسیب پذیر، اطلاعات گروه، یا درخواست های خاص زیر) ارائه دهیم

لطفاً به خاطر داشته باشید نمی توانیم هیچگونه دفاعیه ای از شما به عمل آوریم و در صورت لزوم شما را به سازمان حمایتی مناسب ارجاع می دهیم

لطفاً توجه داشته باشید که می توانیم به شما در رابطه با حق و حقوقتان مشاوره دهیم اما نمی توانیم مشاوره حقوقی ارائه دهیم یا به عنوان نماینده قانونی شما عمل کنیم. اگر نتوانیم به شما کمک کنیم، فهرستی از نمایندگان حقوقی مجرب را به شما ارائه می دهیم.