زمونږ په اړه

د پناغوښتنې مرسته څوک ده؟

د پناغوښتنې مرسته، د مهاجرت د مرستې سازمان یوه برخه چې په ټول انګلستان کې پناغوښتونکو لپاره خپلواکه مشوره او لارښوونه برابروي. د مهاجرت مرسته د انګلستان یوه خیریه ټولنه ده چې له 1963 څخه په انګلستان کې د مهاجرینو لپاره د ملاتړ خدمات رسوي. د مهاجرت مرستې په  اړه د لا نورو معلوماتو پیدا کولو لپاره دغه کښیکاږی.

asylum help team

د پناغوښتنې مرسته پدې پوهیږي چې د پناغوښتنې په پروسه کې لار پیدا کول کیدای شي ډیره پیچلې او ستونزمنه وي. که تاسي تازه راغلي یاست یا مو په انګلستان کې یو څه وخت تیر کړی، د پناغوښتنې مرسته دلته ده ترڅو ستاسې لپاره ملاتړ او لارښوونه برابر کړي ترڅو پدې پروسه کې له تاسي سره مرسته وکړي.

 د پناغوښتنې مرسته په ټول انګلستان کې کار کوي او لیواله ده ترڅو ستاسې لپاره محرمه او خپلواکه مشوره برابره کړي. مونږ هغه معلومات او سرچینې برابرو چې تاسي ورته اړتیا لری ترڅو له تاسي سره مرسته وکړي، پخپل وضعیت باندې پوه شی او معلوماتو لرلو سره پریکړه وکړی. په هرصورت، مونږ نشو کولای چې کوم وکالت برابر کړو، مګر که مناسب وي مونږ کولای شو تاسي د ملاتړ سیمه ایزو سازمانونو ته راجع کړو.

د پناغوښتنې مرسته د هر هغه چا لپاره ده چې د پناغوښتنه یې کړې یا هغو معلوماتو ته اړتیا لري چې چیرته په انګلستان کې د پناغوښتنه وکړي.

مهرباني وکړی په یاد وساتی چې مونږ کولای شو د حقونو او استحقاقونو په اړه مشوره درکړو خو مونږ نشو کولای حقوقي مشوره یا حقوقي استازیتوب برابر کړو. که مونږ ونشو کولای مرسته وکړو، مونږ به تاسي ته د تجربه لرونکو حقوقي استازو یو لست درکړو.