Xarunta Iloyinka

Xarunta Iloyinka

Soominguuri ilaha adeegyadeena Asylum Advice UK iyo Asylum Support Application UK. Halkaan waxaad ka heli kartaa maclumaad camali ah, buug-yaro iyo waraaqo wayn ee khuseeya adeegyadeena.

Si aad u hesho macluumaad khuseeya macluumaadka luqado badan ku qoran ee hab-socodka magangalyada halkaan guuji.

Download Adobe Reader