எம்மைத் தொடர்புகொள்க

Get in touch for further information

ஆலோசனைக்காக

UKவில் எப்பகுதியில் இருந்தும் இலவசமாக உங்கள் மொழியில் ஆலோசனை வழங்குதல்

 • தமிழ் | Tamil 0808 8000 642
 • Shqip | Albanian 0808 8000 620
 • አማርኛ | Amharic 0808 8000 622
 • العربية | Arabic 0808 8000 624
 • বাংলা | Bengali 0808 8000 626
 • 中文普通话 | Chinese Mandarin 0808 8000 628
 • English (and any other language) 0808 8000 630
 • فارسی | Farsi 0808 8000 632
 • Français | French 0808 8000 634
 • پنجابی | Punjabi 0808 8000 636
 • پښتو | Pushto 0808 8000 638
 • Soomaali | Somali 0808 8000 640
 • ትግርኛ | Tigrinya 0808 8000 644
 • اردو | Urdu 0808 8000 646
 • Tiếng Việt | Vietnamese 0808 8000 648

உதவி விண்ணப்பங்கள்

 • தமிழ் | Tamil 0808 8000 643
 • Shqip | Albanian 0808 8000 621
 • አማርኛ | Amharic 0808 8000 623
 • العربية | Arabic 0808 8000 625
 • বাংলা | Bengali 0808 8000 627
 • 中文普通话 | Chinese Mandarin 0808 8000 629
 • English (and any other language) 0808 8000 631
 • فارسی | Farsi 0808 8000 633
 • Français | French 0808 8000 635
 • پنجابی | Punjabi 0808 8000 637
 • پښتو | Pushto 0808 8000 639
 • Soomaali | Somali 0808 8000 641
 • ትግርኛ | Tigrinya 0808 8000 645
 • اردو | Urdu 0808 8000 647
 • Tiếng Việt | Vietnamese 0808 8000 649

* Free from all BT landlines and payphones and the seven major mobile network providers; Orange, 3, O2, T-Mobile, Virgin, Vodaphone, EE. Some other networks may also offer free calls but you are advised to check with your provider before calling.

மைக்ரன்ட் ஹெல்ப் பற்றிய கூடுதல் தகவல்களைக் காண, தயவுசெய்து இங்கு கிளிக் செய்யவும்.