ማእኸል ሓበሬታ

ማእኸል ሓበሬታ

ንግልጋሎታትና Asylum Advice UK ን Asylum Support Application UK እታዎትን ኣውርድ፡፡ ኣብዚ ንኣገልግሎታትና ዝምልከት ተግባራዊ ሓበሬታ፣ በራሪ ወረቐትን ፖስተራትን ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም፡፡

ንኸይዲ ዑቕባ ዝምልከት ብብዙሕ ቋንቋ ዝተዳለወ ሓበሬታ ንምርካብ ብኽብረትኩም ኣብዚ ጠዉቑ፡፡
ካብ Adobe.com መንበቢ አዶቤ ኣውርድ