Giới thiệu về Chúng Tôi

Asylum Help là ai?

Asylum Help (Hỗ Trợ Tị Nạn) là một bộ phận của tổ chức Migrant Help (Hỗ Trợ Người Di Cư) tư vấn và hướng dẫn một cách độc lập cho những người xin tị nạn trên khắp Vương Quốc Anh. Migrant Help là tổ chức từ thiện cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho người di cư tại Vương quốc Anh (UK) từ năm 1963. Để tìm hiểu thêm thông tin về Migrant Help, vui lòng nhấp vào đây.

asylum help team

Asylum Help hiểu rằng thủ tục xin tị nạn có thể rất rắc rối và khó khăn. Nếu quý vị là người mới đến hoặc đã sinh sống tại UK một thời gian thì Asylum Help ở đây để hỗ trợ cũng như hướng dẫn quý vị vượt qua thủ tục này.

Asylum Help hoạt động trên khắp UK và tận tâm mang đến cho quý vị sự tư vấn bảo mật và công bằng. Chúng tôi cung cấp cho những thông tin và nguồn lực quý vị cần để giúp quý vị hiểu được tình hình của mình và đưa ra quyết định có cơ sở. Tuy nhiên, chúng tôi không thể biện hộ cho quý vị mà chỉ có thể giới thiệu quý vị đến các tổ chức hỗ trợ địa phương, nếu cần thiết.

Asylum Help dành cho bất kỳ người nào đã yêu cầu xin tình trạng tị nạn hoặc cần thông tin về nơi để yêu cầu xin tị nạn tại UK.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể tư vấn về quyền và quyền lợi nhưng không thể tư vấn pháp lý hay là người đại diện theo pháp luật. Nếu chúng tôi không thể trợ giúp, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị danh sách người đại diện theo pháp luật đủ điều kiện.