Thông Tin Liên Lạc

Get in touch for further information

Tư Vấn

Tư vấn miễn phí bằng ngôn ngữ của quý vị từ bất kỳ nơi nào tại Vương Quốc Anh.

 • Tiếng Việt | Vietnamese 0808 8000 648
 • Shqip | Albanian 0808 8000 620
 • አማርኛ | Amharic 0808 8000 622
 • العربية | Arabic 0808 8000 624
 • বাংলা | Bengali 0808 8000 626
 • 中文普通话 | Chinese Mandarin 0808 8000 628
 • English (and any other language) 0808 8000 630
 • فارسی | Farsi 0808 8000 632
 • Français | French 0808 8000 634
 • پنجابی | Punjabi 0808 8000 636
 • پښتو | Pushto 0808 8000 638
 • Soomaali | Somali 0808 8000 640
 • தமிழ் | Tamil 0808 8000 642
 • ትግርኛ | Tigrinya 0808 8000 644
 • اردو | Urdu 0808 8000 646

Đăng Ký Xin Hỗ Trợ

 • Tiếng Việt | Vietnamese 0808 8000 649
 • Shqip | Albanian 0808 8000 621
 • አማርኛ | Amharic 0808 8000 623
 • العربية | Arabic 0808 8000 625
 • বাংলা | Bengali 0808 8000 627
 • 中文普通话 | Chinese Mandarin 0808 8000 629
 • English (and any other language) 0808 8000 631
 • فارسی | Farsi 0808 8000 633
 • Français | French 0808 8000 635
 • پنجابی | Punjabi 0808 8000 637
 • پښتو | Pushto 0808 8000 639
 • Soomaali | Somali 0808 8000 641
 • தமிழ் | Tamil 0808 8000 643
 • ትግርኛ | Tigrinya 0808 8000 645
 • اردو | Urdu 0808 8000 647

* Free from all BT landlines and payphones and the seven major mobile network providers; Orange, 3, O2, T-Mobile, Virgin, Vodaphone, EE. Some other networks may also offer free calls but you are advised to check with your provider before calling.

Để liên hệ với Migrant Help, vui lòng nhấp vào đây.