Tôi đang Xin Tị Nạn

Yêu Cầu Xin Tị Nạn

Nếu quý vị là người mới đến hoặc đã sinh sống tại Vương Quốc Anh (UK) một thời gian thì Asylum Help (Hỗ Trợ Tị Nạn) ở đây để cung cấp cho quý vị thông tin và hỗ trợ miễn phí cũng như hướng dẫn giúp quý vị vượt qua thủ tục xin tị nạn.

Quý vị có thể tiếp cận thông tin bằng nhiều ngôn ngữ về thủ tục xin tị nạn và các quyền lợi hỗ trợ bên dưới. Nếu quý vị không thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình tại đây hoặc cần tư vấn thêm, hãy liên hệ với Asylum Advice (UK) (Tư Vấn Tị Nạn tại UK) hoặc Asylum Support Application (UK) (Đăng Ký Xin Hỗ Trợ Tị Nạn tại UK) để được trợ giúp.

Trả lời nhanh Đọc
1.1 Tôi có thể yêu cầu xin tị nạn không?
Can I claim asylum?
Đọc
1.1 Điều gì xảy ra nếu tôi muốn cư trú tại Vương Quốc Anh (UK) nhưng không đáp ứng tiêu chí tị nạn?
What happens if I want to stay in the UK but do not meet the asylum criteria?
Đọc
1.2 Tôi phải làm gì để đăng ký xin tị nạn tại UK?
How do I apply for asylum in the UK?
Đọc
1.2 Số điện thoại của đường dây đặt lịch hẹn tị nạn là bao nhiêu?
What is the telephone number of the asylum appointment line?
Đọc
1.2 Buổi hẹn của tôi sẽ diễn ra tại đâu nếu tôi đang ở UK?
Where will my appointment take place if I am already in the uk?
Đọc
1.2 Tôi phải làm gì nếu cần thay đổi lịch hẹn?
What do I do if I need to change my appointment?
Đọc
1.3 Asylum Help (Hỗ Trợ Tị Nạn) là gì?
What is Asylum Help?
Đọc
1.3 Asylum Help có thể cung cấp cho tôi những thông tin gì?
What information can Asylum Help give me?
Đọc
1.4 Tôi phải liên hệ với ai nếu cần hỗ trợ thực phẩm và chỗ ở?
Who do I contact if I need support for food and accommodation?
Đọc
1.4 Tôi có thể được tư vấn và hỗ trợ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào không?
Can I get advice and support in any language?
Đọc
1.5 Tôi phải làm gì nếu muốn quay trở lại quê hương và không muốn yêu cầu xin tị nạn?
What should I do if I want to return home and not claim asylum?
Đọc
1.5 Tôi phải làm gì để liên hệ với Choices Assisted Voluntary Return Service (Dịch Vụ Hồi Hương Tự Nguyện Có Hỗ Trợ của Choices)
How do I contact the Choices Assisted Voluntary Return Service
Đọc
1.5 Tôi phải làm gì để liên lạc với Asylum Help?
How do I contact Asylum Help?
Đọc
Quay trở lại đầu trang