Dịch Vụ Của Chúng Tôi

Asylum Advice UK (Tư Vấn Tị Nạn Chính Trị Vương Quốc Anh)

Asylum Help (Trợ giúp Tị Nạn chính trị) cung cấp tư vấn cũng như hướng dẫn bảo mật và công bằng cho những người xin tị nạn chính trị trưởng thành và những người phụ thuộc họ trên khắp Vương Quốc Anh bằng ngôn ngữ mà họ hiểu.

Dịch vụ Asylum Advice UK (Tư vấn tị nạn chính trị Vương quốc Anh) của chúng tôi cung cấp thông tin và tư vấn về thủ tục tị nạn chính trị tại Vương Quốc Anh. Nhóm Asylum Advice UK (Tư vấn tị nạn chính trị Vương quốc Anh) của chúng tôi tại khắp Vương Quốc Anh ở đây để giúp quý vị.

Họ có thể tư vấn về các vấn đề như:

 • Cách thức yêu cầu xin tình trạng tị nạn chính trị
 • Hỗ trợ tài chính
 • Tìm kiếm người đại diện theo pháp luật
 • Thủ tục xin tị nạn chính trị
 • Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe
 • Hỗ trợ chỗ ở
 • Các vấn đề tị nạn chính trị khác
woman interviewing man

Chúng tôi có thể giúp quý vị bằng cách nào?

 • Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về thủ tục tị nạn chính trị tại Vương Quốc Anh hoặc các quyền lợi hỗ trợ, hãy truy cập trang thông tin Asylum Advice (Tư Vấn Tị Nạn chính trị) đa ngôn ngữ của chúng tôi tại đây
 • Chúng tôi tư vấn trực tiếp cho những người xin tị nạn chính trị mới đến tại các khu vực chỗ ở ban đầu
 • Chúng tôi tư vấn qua điện thoại bằng ngôn ngữ của quý vị từ bất kỳ nơi nào trên Vương Quốc Anh thông qua Asylum Advice Helpline (Đường Dây Trợ Giúp Tư Vấn Tị Nạn chính trị) (Tư vấn). Số điện thoại liên hệ được ghi bên dưới.
 • Chúng tôi có thể chỉ cho quý vị các dịch vụ hữu ích trong khu vực qua điện thoại hoặc trực tiếp. Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tiếp cận cộng đồng khi cần thiết (Đối với những khách hàng dễ tổn thương, các buổi hướng dẫn theo nhóm hoặc yêu cầu cụ thể sau đây)

Chúng tôi có thể chỉ cho quý vị các dịch vụ hữu ích trong khu vực qua điện thoại hoặc trực tiếp. Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tiếp cận cộng đồng khi cần thiết (Đối với những khách hàng dễ tổn thương, các buổi hướng dẫn theo nhóm hoặc yêu cầu cụ thể sau đây)

Xin lưu ý rằng mặc dù chúng tôi có thể tư vấn về các quyền và quyền lợi nhưng chúng tôi lại không thể cung cấp sự tư vấn pháp lý hay đại diện theo pháp luật. Nếu chúng tôi không thể giúp đỡ, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị danh sách các đại diện theo pháp luật đủ điều kiện.