female asylum seeker

Hàng năm, có nhiều người buộc phải chạy trốn khỏi đất nước của mình để tìm kiếm sự an toàn tại Vương Quốc Anh (UK). Hãy đọc những câu chuyện của họ và hiểu về trải nghiệm xin tị nạn.